You are currently viewing ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง

ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง

  • Post author:
  • Post category:My Blog

สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบินเป็นครั้งแรก ก็อาจจะตื่นเต้นหรืองงๆบ้านว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไรดังนั้นคุณควรที่จะรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเดินทางอย่างละเอียด เพราะว่ามันจะทำให้คุณนั้นสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายจริงๆ แล้วมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยไม่ต้องกังวล

เตรียมเอกสารให้ครบ

สำหรับวันเดินทางคุณควรจะเตรียมเอกสารที่สำคัญให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่เชื่อได้เลยว่า คุณน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วและที่สำคัญก็ควรตรวจความพร้อม หลังจากเก็บแล้วให้เรียบร้อยเพื่อความชัวร์จะได้ไม่หลงลืมอะไรเอาไว้ และจะได้เดินทางอย่างสบายใจสำหรับคนที่เดินทางด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรกก็อาจจะกังวลบ้างเป็นธรรมดา

การเลือกที่นั่งบนเครื่อง

ขอแนะนำเรื่องนึงก่อนว่าเวลาคุณเดินทางและถ้าคุณเดินทางไปคนเดียว แนะนำให้คุณนั่งตรงริมทางเดินเพราะว่าคุณจะได้สะดวกสบาย เวลาเดินเข้าออกยิ่งเดินทางไกลแล้วด้วยเราก็อาจจำเป็นจะต้องใช้ห้องน้ำ ดังนั้นการนั่งตรงริมทางเดินนั้นก็สะดวกสบาย แต่ถ้าใครนั่งริมหน้าต่างก็จะเป็นส่วนตัวได้เห็นวิวภายนอก

กระเป๋าไม่หนักเกินไป

โดยปกติแล้วสำหรับกระเป๋าที่คุณจะพกไปสำหรับการเดินทางนั้น คุณจำเป็นจะต้องมีกระเป๋าโดยที่น้ำหนักของมันนั้นจะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และที่สำคัญของเหลวที่สามารถพกติดตัวขึ้นไปได้จะต้องมีขนาดที่ไม่เกิน 100 ml เท่านั้น และอีกอย่างพวกของมีคมไม่ว่าจะเป็น มีด กรรไกร กรรไกรตัดเล็บ หรือ ตะไบ เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องไปด้วย